Monthly Archives: April 2013

Tulip Festival WA, April 28, 2013

Tulip Festival, Washington State. Old Couple – Tình già Trở về từ Canada nhóm có thêm hai cha con gia nhập để thăm lễ hội Hoa Hồng ở tiểu bang Washington bây giờ nhóm tong cộng 7 người Our group … Continue reading

Posted in Friends = Bạn Bè, Trips - Phượt | 5 Comments

Victoria, Butchart Gardens Trip April 27, 2013

On April 27 our family together with two K’s friends ferry from Seattle to Victoria for visiting Butchart Gardens Ngày 27/4/2013 gia đình cùng 2 bạn đứa con gái cùng nhau đi phà từ Seattle (Mỹ) tới Victoria (Canada) để … Continue reading

Posted in Friends = Bạn Bè, Trips - Phượt | Leave a comment