Wala Wala Balloon Festival, May 11, 2013

Wala Wala Balloon Festival, May 11, 2013

Hội chợ Khinh Khí Cầu ở WalaWala, May 11, 2013

KD0511Balloon5DM2_960x720_6267 KD0511Balloon5DM2_960x720_6273 KD0511Balloon5DM2_960x720_6284 KD0511Balloon5DM2_960x720_6323 KD0511Balloon50D_960x720_1060 KD0511Balloon50D_960x720_1321
 
 


Vì tui xài WordPress acount chùa nên có thể WordPress sẽ để vài clip quảng
cáo ở cuối bài này. Vậy nên bạn ĐỪNG bấm vào clip quảng cáo DƯỚI
dòng này
cho đở mất thì giờ nghen 😉
The WordPress might put an advertising Youtube video at the bottom of this
(my FREE blog site) page. So DO NOT play the video which is BELOW this line 😉


 
 
 

Balloon Fair in WalaWala, May 11, 2013

Advertisements

About giadinhps

Gia Dinh P va2 S
This entry was posted in Friends = Bạn Bè, Photos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s