Monthly Archives: June 2013

Alaska Cruise Trips Diamond Princess Days 6 Glacier Bay National Park

Thursday June 27, 2013 Glacier Bay National Park Hôm nay June 27 2013 tàu vào ngõ hẹp để thăm băng hà của “vườn Quốc Gia” Glacier Bay National Park (GBNP), vì lý do an toàn GBNP chỉ cho phép một … Continue reading

Posted in Friends = Bạn Bè, Photos, Trips - Phượt | 4 Comments

Alaska Cruise Trips Diamond Princess Days 5 Skagway

Wed Jun 26, 2013 Skagway Ngày June 26 tàu căp cảng Skagway trên bến dưới thuyền đẹp hết biết, tự nhiên hôm nay thấy bà xã có cái áo mới, khi nào thấy tui xuống tàu có thêm cái vali … Continue reading

Posted in Friends = Bạn Bè, Photos, Trips - Phượt | Leave a comment

Alaska Cruise Trips Diamond Princess Days 3&4 Juneau

Tue Jun 25, 2013 Juneau Hôm nay là June 25 tàu dừng ở cảng Juneau, vc tui chuyển qua một tour khác lên tàu nhỏ để đi thăm băng hà, còn 30 phút nữa sẽ lên tàu nhỏ vc tui … Continue reading

Posted in Friends = Bạn Bè, Photos, Uncategorized | Leave a comment