Monthly Archives: August 2013

Thousand Star Hotel

Thousand Star Hotel Đi chới mà ở khách sạn 5, 7 sao thì hỏng có sang, mình chơi khách sạn ngàn sao không hà, nè coi khách sạn vợ chồng mình (vcm) ở coi có xịn hông?   http://www.pagecampground.com/,  849 … Continue reading

Posted in Photos | Leave a comment

AntelopeCanyon

Antelope Canyon August 29, 2013 To my English spaker friends: I try to translate most Vietnamese to English but I can not ! you know how bad my English is, my Vietnamese is also very lousy. So just look at our … Continue reading

Posted in Photos | 2 Comments

Kinh Nghiem Mua Xe Moi

Sửa Soạn Lên Đường – Kinh Nghiệm Mua Xe Mới. Aug 26, 2013 Mình đã từng kinh nghiệm mua xe cả chục lần nhưng sau mỗi lần mua mình lại khám phá mình có một cái ngu không lần nào … Continue reading

Posted in Daily - Đời thường, Friends = Bạn Bè, Photos | 10 Comments