Monthly Archives: September 2013

ATLAS V AEHF lauching on Kennedy Space Center (Xem Phóng Phi Thuyền) Sept 18, 2013

ATLAS V AEHF lauching on Kennedy Space Center (Xem Phóng Phi Thuyền) at 4:10AM Sept 18, 2013 Advanced Extremely High Frequency (AEHF) is a series of communications satellites operated by the United States Air Force Air Force Space Command. The spacecraft will … Continue reading

Posted in Daily - Đời thường, Friends = Bạn Bè, Photos | 2 Comments

Back to Canaveral Port – Về bến Sept 14

Back to Canaveral Port – Về bến Sept 14 Mình đang ở nhà thằng con, vợ sai chở đi Orlando thành ra đưa lên vài tấm hình rồi sẽ post lời sau 😉 Trong thời gian chờ đợi mời các … Continue reading

Posted in Daily - Đời thường, Photos, Share - Thủ Thỉ Tâm Tình | Leave a comment

On the sea, trên biễn Đại Tây Dương Sept 13

On the sea, trên biễn Đại Tây Dương Sept 13 Trước khi về bến có nguyên một ngày một đêm trên biễn để nhà tàu tha hồ bóc lột khách hàng, hột xoàn, tranh ảnh đấu giá bán tưng bừng, … Continue reading

Posted in Friends = Bạn Bè, Photos, Share - Thủ Thỉ Tâm Tình | 1 Comment