About

Dear My Friends

For last 5 years I traveled around 20 countries, I met and made friends with many people, I asked them for email, address, phone website etc … and ends up doing nothing, I feel shame of myself, you know I was out-of-town more than 50% of the time, back home from long  trip I got a long honey do list … I don’t have time to visit my friend Facebook or drop them a hello … ehhhh … please just forgive an unorganized like me.

But finally I found a way: I will use this WordPress as a place to keep in touch with all my friends, by visiting this page https://thenguyensfamily.wordpress.com/  you eventually know what is going on with my family, please click on “SayHelloToPhil” on the top of this page to drop us few words about you, I am lazy to write to people but I love to hear from them 🙂

Since I need thousand pages to tell people how much we love this world, I try to post at least one post each week so stay tune and revisit this link 🙂

I try to translate most Vietnamese to English but I can not ! you know how bad my English is, my Vietnamese is also very lousy. So just look at our pictures and guess 🙂 people said pictures says thousand words

Phil – June 9, 2013

Bạn hiền,

Hân hạnh chào các bạn đến thăm trang web này. Trong nhiều năm qua trên bước giang hồ đây đó có thể tui đã từng xin địa chỉ email hoặc phone của bạn rồi cuối cùng tui thành kẻ hứa lèo … xin các bạn thông cãm vì đi quanh năm suốt tháng về đến nhà thì vợ sai làm hàng đống chuyện nên chuyện thù tạc bạn bè quên hết ráo …

Cuối cùng tui tìm được một phương pháp hữu hiệu là dùng trang web wordpress này https://thenguyensfamily.wordpress.com/ như chỗ liên liên lạc với bạn bè, nếu theo dõi trang web này mỗi tuần một lần bạn sẽ biết hết mọi chuyện bí mật của gia đình chúng tui 🙂 Làm ơn nhấn nút “Nhắn Tin” gởi tui vài chữ về bạn thì tui rất vui, thành thật mà nói tui rất làm biếng viết thư nhưng rất thích được nghe tin bạn hiền hihi 😉

Tui sẽ ráng post ít nhất mỗi tuần một chuyện, ghé thăm trang này thường xuyên nghen 🙂

P.

June 9, 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s