Category Archives: Daily – Đời thường

ATLAS V AEHF lauching on Kennedy Space Center (Xem Phóng Phi Thuyền) Sept 18, 2013

ATLAS V AEHF lauching on Kennedy Space Center (Xem Phóng Phi Thuyền) at 4:10AM Sept 18, 2013 Advanced Extremely High Frequency (AEHF) is a series of communications satellites operated by the United States Air Force Air Force Space Command. The spacecraft will … Continue reading

Posted in Daily - Đời thường, Friends = Bạn Bè, Photos | 2 Comments

Back to Canaveral Port – Về bến Sept 14

Back to Canaveral Port – Về bến Sept 14 Mình đang ở nhà thằng con, vợ sai chở đi Orlando thành ra đưa lên vài tấm hình rồi sẽ post lời sau 😉 Trong thời gian chờ đợi mời các … Continue reading

Posted in Daily - Đời thường, Photos, Share - Thủ Thỉ Tâm Tình | Leave a comment

HalfMoonCay Part2 – Bahamas

HalfMoonCay Part2 – Bahamas Sept 11, 2013 Sau đây là set hình chụp bằngmáy water camera Lumix TS3 Những người chịu chi tiền cả trăm đô mướn thêm cái “cabin” trên bãi biễn thì họ có những phao xanh nằm thoải … Continue reading

Posted in Daily - Đời thường, Photos, Share - Thủ Thỉ Tâm Tình | 1 Comment