Category Archives: Friends = Bạn Bè

ATLAS V AEHF lauching on Kennedy Space Center (Xem Phóng Phi Thuyền) Sept 18, 2013

ATLAS V AEHF lauching on Kennedy Space Center (Xem Phóng Phi Thuyền) at 4:10AM Sept 18, 2013 Advanced Extremely High Frequency (AEHF) is a series of communications satellites operated by the United States Air Force Air Force Space Command. The spacecraft will … Continue reading

Posted in Daily - Đời thường, Friends = Bạn Bè, Photos | 2 Comments

On the sea, trên biễn Đại Tây Dương Sept 13

On the sea, trên biễn Đại Tây Dương Sept 13 Trước khi về bến có nguyên một ngày một đêm trên biễn để nhà tàu tha hồ bóc lột khách hàng, hột xoàn, tranh ảnh đấu giá bán tưng bừng, … Continue reading

Posted in Friends = Bạn Bè, Photos, Share - Thủ Thỉ Tâm Tình | 1 Comment

Nassau – Bahamas

Nassau, Bahamas Sept 12, 2013  http://en.wikipedia.org/wiki/Nassau,_Bahamas Nassau /ˈnæsɔː/ is the capital, largest city, and commercial centre of the Commonwealth of the Bahamas. The city has a population of 248,948 (2010 census), 70 percent of the entire population of The Bahamas … Continue reading

Posted in Friends = Bạn Bè, Photos | Leave a comment